Набавке

Услуге графичке припреме, дизајн и прелом

- Одлука о спровођењу поступка графичка припрема

- Образац понуде графичка припрема

- Позив за подношење понуда графичка припрема

- Спецификација графичка припрема

- Модел уговора графичка припрема

 

Ангажовање лица за противпожарну заштиту

- Одлука о спровођењу набавке за противпожарно лице

- Позив за подношење понуда

- Спецификација за противпожарно лице

- Модел понуде противпожарно лице

 

Ангажовање лица за безбедност и здравље на раду

- Oдлука о спровођењу поступка безбедбост на раду

- Позив за упућивање понуде безбедност на раду

- Спецификација безбедност и здравље на раду

- Образац понуде безбедност на раду

 

Сценска опрема

- Одлука о спровођењу поступка

- Образац понуде

- Позив за упућивање понуда

- Спецификација сценске опреме

- Модел уговора

Концерт и Изложба

Одлука о спровођењу набавке концерт и изложба

- Позив за подношење понуда за концерт и изложбу

- Образац понуде за концерт и изложбу

- Спецификација понуде концерт и изложба

- Закључен уговор концерт и изложба

Представа 

- Позив за упућивање понуда за представу

- Спецификација представа

- Одлука о спровођењу

- Закључен уговор представа

Хостел

- Позив за упућивање понуда хостел

- Спецификација за хостел

- Одлука о спровођењу набавке за Хостел

- Закључен уговор Хостел

Ресторан

- Позив за упућивање понуда Ресторан

- Спецификација Ресторан

- Одлука о спровођењу поступка набавке

- Закључен уговор ресторан

Поништи подешавања

Алати за приступачност за слепе и слабовиде

Величина фонта

A A A

Подесите контраст

A A

Обележите линкове