Набавке 2022

 

 

НАБАВКА УСЛУГЕ OДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА КЛИМА УРЕЂАЈА

Одлука о спровођењу поступка набавке услуге одржавања и сервисирања клима уређаја

Позив за подношење понуде набавке услуге одржавања и сервисирања клима уређаја

Спецификација набавке услуге одржавања и сервисирања клима уређаја

Oбразац набавке услуге одржавања и сервисирања клима уређаја

Модел уговора набавке услуге одржавања и сервисирања клима уређаја

Одлука о додели уговора набавке услуге одржавања и сервисирања клима уређаја

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРЕВОЂЕЊА ЗА ПРОГРАМ CULTURE UP

Одлука о спровођењу поступка набавке услуге превођења за програм "Culture Up"

Позив за подношење понуде набавке услуге превођења за програм "Culture Up"

Спецификација набавке услуге превођења за програм "Culture Up"

Oбразац набавке услуге превођења за програм "Culture Up"

Модел уговора набавке услуге превођења за програм "Culture Up"

Одлука о додели уговора за набавку услуга превођења за програм "Culture up"

Oбавештење о закљученом уговору за набавку услуга превођења за програм "Culture up"

 

НАБАВКА УСЛУГА АВИОНСКОГ ПРЕВОЗА И СМЕШТАЈА - СЛ.ПУТ У ИНОСТРАНСТВО (ХОЛАНДИЈА) поводом међународног пројекта “CULTURE UP” 

Одлука о спровођењу поступка набавке aвио карата и смештаја за службени пут

Позив за подношење понуде набавке aвио карата и смештаја за службени пут

Спецификација набавке aвио карата и смештаја за службени пут

Oбразац набавке aвио карата и смештаја за службени пут

Модел уговора aвио карата и смештаја за службени пут

Oдлука о додели уговора за набавку авио карата и смештаја

Oбавештење о закљученом уговору за набавку авио карата и смештаја

 

НАБАВКА УСЛУГЕ OСИУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОПРЕМЕ

Одлука о спровођењу поступка набавке услуге осигурања запослених и опреме

Позив за подношење понуде набавке осигурања запослених и опреме

Спецификација набавке осигурања запослених и опреме

Oбразац набавке осигурања запослених и опреме

Модел уговора осигурања запослених и опреме

Обавештење о закљученом угоовру осигурња запослених и опреме

 

НАБАВКА УСЛУГЕ УРЕЂИВАЊА МУЗИЧКО ПЛЕСНОГ ПРОГРАМА 

Одлука о спровођењу поступка набавке услуге уређивања музичко плесног програма

Позив за подношење понуде набавке услуге уређивања музичко плесног програма

Спецификација набавке услуге уређивања музичко плесног програма

Oбразац набавке услуге уређивања музичко плесног програма

Модел уговора набавке услуге уређивања музичко плесног програма

Oбавештење о закљученом уговору уређивања музичко плесног програма

Одлука о додели уговора услуге извођења музичко плесног програма

 

НАБАВКА ОПШТЕ УСЛУГЕ 

Одлука о спровођењу поступка набавке - опште услуге

Позив за подношење понуде набавке - опште услуге

Спецификација набавке - опште услуге

Oбразац набавке услуге - опште услуге

Модел уговора набавке - опште услуге

Одлука о додели уговора за опште услуге

Обавештење о закљученом уговору за опште услуге

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

Одлука о спровођењу поступка набавке услуге штампања

Позив за подношење понуде набавке услуге штампања

Спецификација набавке услуге штампања

Oбразац набавке услуге штампања

Модел уговора набавке услуге штампања

Oдлука о додели уговора за набавку услуге штампања

Обавештење о закљученом уговору за услугу штампања

 

НАБАВКА УСЛУГЕ НАСТУПА ТАМБУРАШКОГ ОРКЕСТРА

Одлука о спровођењу поступка набавке услуге наступа тамбурашког оркестра

Позив за подношење понуде набавке услуге наступа тамбурашког оркестра

Спецификација набавке услуге наступа тамбурашког оркестра

Oбразац набавке услуге наступа тамбурашког оркестра

Модел уговора набавке услуге наступа тамбурашког оркестра

Одлука о додели уговора за набавку услуге наступа тамбурашког оркестра

Oбавештење о закљученом уговору за набавку услуге тамбурашког оркестра

 

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА "ВЕРУЈЕТЕ ЛИ У БАЈКЕ"

Одлука о спровођењу поступка набавке услуге реализације програма 

Позив за подношење понуде набавке услуге реализације програма 

Спецификација набавке услуге реализације програма 

Oбразац набавке услуге реализације програма 

Модел уговора набавке услуге реализације програма 

Одлука о додели уговора услуге реализације програма

Обавештење о закљученом уговору за услуге реализације програма

 

ЗАКУП ОПРЕМЕ ЗА КУЛТУРУ, ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ТОКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 3 ФЕСТИВАЛСКА ДАНА И СПЕЦИЈАЛНИ ЕФЕКТИ НА СЦЕНИ И ВИДЕО ПРОЈЕКЦИЈЕ У СКЛОПУ СЦЕНОГРАФИЈЕ

Одлука о спровођењу поступка набавке услуге техничке подршке

Позив за подношење понуде набавке услуге техничке подршке

Спецификација набавке услуге техничке подршке

Oбразац набавке услуге техничке подршке

Модел уговора набавке услуге техничке подршке

Одлука о додели уговора за набавку услуга техничке подршке

Oбавештење о закљученом уговору за набавку услуге техничке подршке

 

НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА - РЕСТОРАН

Одлука о спровођењу поступка набавке угоститељских услуга - ресторан

Позив за подношење понуде набавке угоститељских услуга - ресторан

Спецификација набавке угоститељских услуга - ресторан

Oбразац набавке угоститељских услуга - ресторан

Модел уговора набавке угоститељских услуга - ресторан

Одлука о додели уговора за набавку угоститељских услуга - ресторан

Обавештење о додели уговора за набавку угоститељских услуга - ресторан

 

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА И КОНТРОЛА (ФУК)

Одлука о спровођењу поступка набавке финансијских услуга и контрола

Позив за подношење понуде набавке финансијских услуга и контрола

Спецификација набавке финансијских услуга и контрола

Oбразац набавке финансијских услуга и контрола

Модел уговора набавке финансијских услуга и контрола

Одлука о додели уговора за набавку финансијских услуга и контрола

Oбавештење о закљученом уговору за набавку финансијских услуга и контрола

 

НАБАВКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГА

Одлука о спровођењу поступка набавке медицинских услуга

Позив за подношење понуде набавке медицинских услуга

Спецификација набавке медицинских услуга

Oбразац набавке медицинских услуга

Модел уговора набавке медицинских услуга

Oдлука о додели уговора за набавку медицинских услуга

Oбавештење о закљученом уговору за набавку медицинских услуга

 

НАБАВКА КОМПЈУТЕРСКИХ УСЛУГА

Одлука о спровођењу поступка набавке компјутерских услуга

Позив за подношење понуде набавке компјутерских услуга

Спецификација набавке компјутерских услуга

Oбразац набавке компјутерских услуга

Модел уговора набавке компјутерских услуга

Одлука о додели уговора за набаку компјутерских услуга

Oбавештење о закљученом уговору за набавку компјутерских услуга

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

Одлука о спровођењу поступка набавке услуге противпожарне заштите

Позив за подношење понуде набавке противпожарне заштите

Спецификација набавке услуге противпожарне заштите

Понуда набавке услуге противпожарне заштите

Модел уговора набавке услуге противпожарне заштите

Одлука о додели уговора за услуге набавке противпожарне заштите

Oбавештење о закљученом уговору - противпожарна заштита

 

НАБАВКА УСЛУГА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (КЕТЕРИНГ, ВОДА, ПИЋЕ)

Одлука о спровођењу поступка набавке услуге репрезентације

Позив за подношење понуде набавке услуге репрезентације

Спецификација набавке услуге репрезентације

Понуда набавке услуге репрезентације

Модел уговора набавке услуге репрезентације

Oдлука о додели уговора за услуге набавке репрезентације

Oбавештење о закљученом уговору за репрезентацију

 

НАБАВКА ПРАВНИХ УСЛУГА 

Одлука о спровођењу поступка набавке правних услуга

Позив за подношење понуде

Спецификација правне услуге

Понуда правне услуге

Одлука о додели уговора правне услуге

Oбавештење о закљученом уговору правне услуге

 

НАБАВКА УСЛУГА ЧИШЋЕЊА 

Одлука о спровођењу поступка набавке услуга чишћења

Позив за подношење понуде набавке услуга чишћења

Образац понуде набавке услуге чишћења

Спецификација  набавке услуга чишћења

Модел уговора  набавке услуга чишћења

Oдлука о додели уговора за услуге чишћења

Обавештење о закљученом уговору за услуге чишћења

Поништи подешавања

Алати за приступачност за слепе и слабовиде

Величина фонта

A A A

Подесите контраст

A A

Обележите линкове