Набавке 2022

 

СТРУЧНА УСЛУГА - ИЗРАДА НАЦРТА ПРОЈЕКТА НАДСТРЕШНИЦЕ НАД УЛАЗНИМ ВРАТИМА

Одлука о спровођењу поступка за услуге израде нацрта пројекта надстрешнице над улазним вратима

Позив за подношење понуде за услуге израде нацрта пројекта надстрешнице над улазним вратима

Спецификација за услуге израде нацрта пројекта надстрешнице над улазним вратима

Oбразац понуде за услуге израде нацрта пројекта надстрешнице над улазним вратима

Модел уговора за услуге израде нацрта пројекта надстрешнице над улазним вратима

Одлука о обустави поступка за услуге израде и нацрта пројекта надстрешнице над улазним вратима

 

 

УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА НОВОГОДИШЊЕ ПРЕДСТАВЕ

Одлука о спровођењу поступка за услуге извођења новогодишње представе

Позив за подношење понуде за услуге извођења новогодишње представе

Спецификација за услуге извођења новогодишње представе

Oбразац понуде за услуге извођења новогодишње представе

Модел уговора за услуге извођења новогодишње представе

Обавештење о закљученом угоовору за услуге извођења новогодишње представе

 

НАБАВКА СЕФ-а

Одлука о спровођењу поступка за набавку сефа

Позив за подношење понуде за набавку сефа

Спецификација за набавку сефа

Oбразац понуде за набавку сефа

Модел уговора за набавку сефа

Одлука о додели угоовра за набавку сеф-а

Обавештење о закљученом уговору за набавку сеф-а

 

УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ

Одлука о спровођењу поступка за набавку услуге заштите и безбедности на раду

Позив за подношење понуде за набавку услуге заштите и безбедности на раду

Спецификација за набавку услуге заштите и безбедности на раду

Oбразац понуде за набавку услуге заштите и безбедности на раду

Модел уговора за набавку услуге заштите и безбедности на раду

Одлука о додели уговора за набавку услуге заштите и безбедности на раду

 

УСЛУГЕ НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ

Одлука о спровођењу поступка за набавку материјала за уметничке радионице

Позив за подношење понуде за набавку материјала за уметничке радионице

Спецификација за набавку материјала за уметничке радионице

Oбразац понуде за набавку материјала за уметничке радионице

Модел уговора за набавку материјала за уметничке радионице

Oдлука о додели уговора за набавку материјала за уметничке радионице

 

УСЛУГЕ НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Одлука о спровођењу поступка за набавку материјала и алата за посебне намене

Позив за подношење понуде за набавку материјала и алата за посебне намене

Спецификација за набавку материјала и алата за посебне намене

Oбразац понуде за набавку материјала и алата за посебне намене

Модел уговора за набавку материјала и алата за посебне намене

Одлука о додели уговора за набавку материјала и алата за посебне намене

Обавештење о закљученом уговору за набавку материјала и алата за посебне намене

 

УСЛУГЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА

Одлука о спровођењу поступка за набавку услуге професионалних позоришта

Позив за подношење понуде за набавку услуге професионалних позоришта

Спецификација за набавку услуге професионалних позоришта

Oбразац понуде за набавку услуге професионалних позоришта

Модел уговора за набавку услуге професионалних позоришта

Oдлука о додели уговора за набавку услуге професионалнох позоришта

Обавештење о закљученом уговору за услуге професионалних позоришта

 

УСЛУГЕ НАБАВКЕ ДВА ЛАПТОП РАЧУНАРА

Одлука о спровођењу поступка набавке два лаптоп рачунара

Позив за подношење понуде за набавку два лаптоп рачунара

Спецификација за набавку два лаптоп рачунара

Oбразац понуде за набавку два лаптоп рачунара

Модел уговора за набавку два лаптоп рачунара

Одлука о додели уговора за набавку два лаптоп рачунара

Oбавештење о закљученом уговору за набавку два лаптоп рачунара

 

УСЛУГЕ НАБАВКЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА

Одлука о спровођењу поступка набавке рачуноводствених услуга

Позив за подношење понуде за набавку рачуноводствених услуга

Спецификација за набавку рачуноводствених услуга

Oбразац понуде за набавку рачуноводствених услуга

Модел уговора за набавку рачуноводствених услуга

Oдлука о додели уговора за набавку рачуноводствених услуга

Oбавештење о закљученом уговору за набавку рачуноводствених услуга

 

 

УСЛУГЕ НАБАВКЕ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА - РЕСТОРАН

Одлука о спровођењу поступка набавке угоститељских услуга

Позив за подношење понуде за набавку угоститељских услуга

Спецификација за набавку угоститељских услуга

Oбразац понуде за набавку угоститељских услуга

Модел уговора за набавку угоститељских услуга

Одлука о додели уговора за набавку угоститељских услуга

Обавештење о закљученом уговору за набавку угоститељских услуга

 

УСЛУГЕ НАБАВКЕ KУХИЊСКИХ ЕЛЕМЕНАТА 

Одлука о спровођењу поступка набавке кухињских елемената

Позив за подношење понуде за набавку кухињских елемената

Спецификација за набавку кухињских елемената

Oбразац понуде за набавку кухињских елемената

Модел уговора за набавку кухињских елемената

Одлука о додели уговора за набавку кухињских елемената

Oбавештење о закљученом угоовору за набавку кухињских елемената

 

УСЛУГЕ НАБАВКЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА СОФТВЕР

Одлука о спровођењу поступка набавке лиценце за софтвер

Позив за подношење понуде за лиценце за софтвер

Спецификација за лиценце за софтвер

Oбразац понуде за лиценце за софтвер

Модел уговора за лиценце за софтвер

Oдлука о додели уговора за лиценце за софтвер

Oбавештење о закљученом уговору за лиценце за софтвер

 

Услуга авионског превоза и смештаја - сл. пут у иностранство (Ирска) поводом међународног пројекта „CULTURE UP”

Одлука о спровођењу поступка набавке за службени пут у иностранство Ирска поводом пројекта "Culture UP"

Позив за подношење понуде за службени пут у иностранство Ирска поводом пројекта "Culture UP"

Спецификација за службени пут у иностранство Ирска поводом пројекта "Culture UP"

Oбразац понуде за службени пут у иностранство Ирска поводом пројекта "Culture UP"

Модел уговора за службени пут у иностранство Ирска поводом пројекта "Culture UP"

Oдлука о додели уговора за сл.пут у иностранство Ирска поводом пројекта "Culture Up"

Oбавештење о закљученом уговору за сл. пут у иностранство Ирска поводом пројекта "Culture UP"

 

УСЛУГЕ НАБАВКЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКУ РАЧУНАРА

Одлука о спровођењу поступка набавке за одржавање и поправку рачунара

Позив за подношење понуде за одржавање и поправку рачунара

Спецификација за одржавање и поправку рачунара

Oбразац понуде за одржавање и поправку рачунара

Модел уговора за одржавање и поправку рачунара

Одлука о додели уговора за одржавање и поправку рачунара

Oбавештење о закљученом уговору за одржавање и поправку рачунара

 

УСЛУГЕ НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Одлука о спровођењу поступка набавке материјала за одржавање хигијене

Позив за подношење понуде за набавку материјала за одржавање хигијене

Спецификација за набавку материјала за одржавање хигијене

Oбразац понуде за набавку материјала за одржавање хигијене

Модел уговора за набавку материјала за одржавање хигијене

Oдлука о додели уговора за набавку материјала за одржавање хигијене

Обавештење о закљученом уговору за набавку материјала за одржавање хигијене

 

УСЛУГЕ НАБАВКЕ ШТИМОВАЊА КЛАВИРА

Одлука о спровођењу поступка набавке штимовања клавира

Позив за подношење понуде за набавку штимовања клавира

Спецификација за набавку штимовања клавира

Oбразац понуде за набавку штимовања клавира

Модел уговора за набавку штимовања клавира

Одлука о додели уговора за набаку штимовања клавира

Oбавештење о закљученом уговoру за набавку штимовања клавира

 

УСЛУГЕ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Одлука о спровођењу поступка набавке канцеларијског материјала

Позив за подношење понуде за набавку канцеларијског материјала

Спецификација за набавку канцеларијског материјала

Oбразац понуде за набавку канцеларијског материјала

Модел уговора за набавку канцеларисјког материјала

Одлука о додели уговора за набавку канцеларијског материјала

Обавештење о закљученом уговору за набавку канцеларијског материјала

 

УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Одлука о спровођењу поступка набавке за услугу поправке и текућег одржавања опреме за безбедност

Позив за подношење понуде за услугу поправке и текућег одржавања опреме за безбедност

Спецификација набавке за услугу поправке и текућег одржавања опреме за безбедност

Oбразац набавке за услугу поправке и текућег одржавања опреме за безбедност

Модел уговора за услугу поправке и текућег одржавања опреме за безбедност

Oдлука о додели уговора за услугу поправке и текућег одржавања опреме за безбедност

Oбавештење о закљученом уговору за услугу поправке и текућег одржавања опреме за безбедност

 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА

Одлука о спровођењу поступка набавке за услугу одржавања софтвера

Позив за подношење понуде за услугу одржавања софтвера

Спецификација набавке за услугу одржавања софтвера

Oбразац набавке за услугу одржавања софтвера

Модел уговора за услугу одржавања софтвера

Oдлука о додели уговора за услугу одржавања софтвера

Oбавештење о закљученом уговору за услугу одржавања софтвера

 

Услуга авионског превоза и смештаја - сл. пут у иностранство (Финска) поводом међународног пројекта „CULTURE UP” 

Одлука о спровођењу поступка набавке за услугу авионског превоза и смештаја - сл. пут у иностранство (Финска) 

Позив за подношење понуде за услугу авионског превоза и смештаја - сл. пут у иностранство (Финска) 

Спецификација набавке за услугу авионског превоза и смештаја - сл. пут у иностранство (Финска) 

Oбразац набавке за услугу авионског превоза и смештаја - сл. пут у иностранство (Финска) 

Модел уговора за услугу авионског превоза и смештаја - сл. пут у иностранство (Финска) 

Одлука о додели уговора за услугу авионског превоза и смештаја - сл. пут у иностранство (Финска)

Обавештење о закљученом уговору за услугу авионског превоза и смештаја - сл.пут у иностранство (Финска)

 

НАБАВКА АУТОРСКОГ УГОВОРА ЗА УСЛУГУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УМЕТНИЧКИХ РАДИОНИЦА

Одлука о спровођењу поступка набавке  за услугу реализације уметничких радионица

Позив за подношење понуде за услугу реализације уметничких радионица

Спецификација набавке за услугу реализације уметничких радионица

Oбразац набавке за услугу реализације уметничких радионица

Модел уговора за услугу реализације уметничких радионица

Oдлука о додели уговора за услугу реализације уметничких радионица

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА ТОКОМ KУЛТУРНОГ ЛЕТА У РУМЕНКИ

Одлука о спровођењу поступка набавке услуге извођења музичког програма током Културног лета у Руменки

Позив за подношење понуде набавке услуге извођења музичког програма током Културног лета у Руменки

Спецификација набавке услуге извођења музичког програма током Културног лета у Руменки

Oбразац набавке услуге извођења музичког програма током Културног лета у Руменки

Модел уговора набавке услуге извођења музичког програма током Културног лета у Руменки

Одлука о додели уговора набавке услуге извођења музичког програма током Културног лета у Руменки

Обавештење о додели уговора набавке извођења музичког програма током Културног лета у Руменки

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА - ПЕРФОРМАНС

Одлука о спровођењу поступка набавке услуге извођења музичког програма - перформанс

Позив за подношење понуде набавке услуге извођења музичког програма - перформанс

Спецификација набавке услуге извођења музичког програма - перформанс

Oбразац набавке услуге извођења музичког програма - перформанс

Модел уговора набавке услуге извођења музичког програма - перформанс

Одлука о додели уговора набавке ускуге извођења музичког програма - перформанс

Обавештење о додели уговора за набавку услуге извођења музичког програма - перформанс

 

НАБАВКА УСЛУГЕ OДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА КЛИМА УРЕЂАЈА

Одлука о спровођењу поступка набавке услуге одржавања и сервисирања клима уређаја

Позив за подношење понуде набавке услуге одржавања и сервисирања клима уређаја

Спецификација набавке услуге одржавања и сервисирања клима уређаја

Oбразац набавке услуге одржавања и сервисирања клима уређаја

Модел уговора набавке услуге одржавања и сервисирања клима уређаја

Одлука о додели уговора набавке услуге одржавања и сервисирања клима уређаја

Обавештење о закљученом уговору за услуге одржавања и сервисирања клима уређаја

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРЕВОЂЕЊА ЗА ПРОГРАМ CULTURE UP

Одлука о спровођењу поступка набавке услуге превођења за програм "Culture Up"

Позив за подношење понуде набавке услуге превођења за програм "Culture Up"

Спецификација набавке услуге превођења за програм "Culture Up"

Oбразац набавке услуге превођења за програм "Culture Up"

Модел уговора набавке услуге превођења за програм "Culture Up"

Одлука о додели уговора за набавку услуга превођења за програм "Culture up"

Oбавештење о закљученом уговору за набавку услуга превођења за програм "Culture up"

 

НАБАВКА УСЛУГА АВИОНСКОГ ПРЕВОЗА И СМЕШТАЈА - СЛ.ПУТ У ИНОСТРАНСТВО (ХОЛАНДИЈА) поводом међународног пројекта “CULTURE UP” 

Одлука о спровођењу поступка набавке aвио карата и смештаја за службени пут

Позив за подношење понуде набавке aвио карата и смештаја за службени пут

Спецификација набавке aвио карата и смештаја за службени пут

Oбразац набавке aвио карата и смештаја за службени пут

Модел уговора aвио карата и смештаја за службени пут

Oдлука о додели уговора за набавку авио карата и смештаја

Oбавештење о закљученом уговору за набавку авио карата и смештаја

 

НАБАВКА УСЛУГЕ OСИУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОПРЕМЕ

Одлука о спровођењу поступка набавке услуге осигурања запослених и опреме

Позив за подношење понуде набавке осигурања запослених и опреме

Спецификација набавке осигурања запослених и опреме

Oбразац набавке осигурања запослених и опреме

Модел уговора осигурања запослених и опреме

Обавештење о закљученом угоовру осигурња запослених и опреме

 

НАБАВКА УСЛУГЕ УРЕЂИВАЊА МУЗИЧКО ПЛЕСНОГ ПРОГРАМА 

Одлука о спровођењу поступка набавке услуге уређивања музичко плесног програма

Позив за подношење понуде набавке услуге уређивања музичко плесног програма

Спецификација набавке услуге уређивања музичко плесног програма

Oбразац набавке услуге уређивања музичко плесног програма

Модел уговора набавке услуге уређивања музичко плесног програма

Oбавештење о закљученом уговору уређивања музичко плесног програма

Одлука о додели уговора услуге извођења музичко плесног програма

 

НАБАВКА ОПШТЕ УСЛУГЕ 

Одлука о спровођењу поступка набавке - опште услуге

Позив за подношење понуде набавке - опште услуге

Спецификација набавке - опште услуге

Oбразац набавке услуге - опште услуге

Модел уговора набавке - опште услуге

Одлука о додели уговора за опште услуге

Обавештење о закљученом уговору за опште услуге

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

Одлука о спровођењу поступка набавке услуге штампања

Позив за подношење понуде набавке услуге штампања

Спецификација набавке услуге штампања

Oбразац набавке услуге штампања

Модел уговора набавке услуге штампања

Oдлука о додели уговора за набавку услуге штампања

Обавештење о закљученом уговору за услугу штампања

 

НАБАВКА УСЛУГЕ НАСТУПА ТАМБУРАШКОГ ОРКЕСТРА

Одлука о спровођењу поступка набавке услуге наступа тамбурашког оркестра

Позив за подношење понуде набавке услуге наступа тамбурашког оркестра

Спецификација набавке услуге наступа тамбурашког оркестра

Oбразац набавке услуге наступа тамбурашког оркестра

Модел уговора набавке услуге наступа тамбурашког оркестра

Одлука о додели уговора за набавку услуге наступа тамбурашког оркестра

Oбавештење о закљученом уговору за набавку услуге тамбурашког оркестра

 

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА "ВЕРУЈЕТЕ ЛИ У БАЈКЕ"

Одлука о спровођењу поступка набавке услуге реализације програма 

Позив за подношење понуде набавке услуге реализације програма 

Спецификација набавке услуге реализације програма 

Oбразац набавке услуге реализације програма 

Модел уговора набавке услуге реализације програма 

Одлука о додели уговора услуге реализације програма

Обавештење о закљученом уговору за услуге реализације програма

 

ЗАКУП ОПРЕМЕ ЗА КУЛТУРУ, ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ТОКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 3 ФЕСТИВАЛСКА ДАНА И СПЕЦИЈАЛНИ ЕФЕКТИ НА СЦЕНИ И ВИДЕО ПРОЈЕКЦИЈЕ У СКЛОПУ СЦЕНОГРАФИЈЕ

Одлука о спровођењу поступка набавке услуге техничке подршке

Позив за подношење понуде набавке услуге техничке подршке

Спецификација набавке услуге техничке подршке

Oбразац набавке услуге техничке подршке

Модел уговора набавке услуге техничке подршке

Одлука о додели уговора за набавку услуга техничке подршке

Oбавештење о закљученом уговору за набавку услуге техничке подршке

 

НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА - РЕСТОРАН

Одлука о спровођењу поступка набавке угоститељских услуга - ресторан

Позив за подношење понуде набавке угоститељских услуга - ресторан

Спецификација набавке угоститељских услуга - ресторан

Oбразац набавке угоститељских услуга - ресторан

Модел уговора набавке угоститељских услуга - ресторан

Одлука о додели уговора за набавку угоститељских услуга - ресторан

Обавештење о додели уговора за набавку угоститељских услуга - ресторан

 

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА И КОНТРОЛА (ФУК)

Одлука о спровођењу поступка набавке финансијских услуга и контрола

Позив за подношење понуде набавке финансијских услуга и контрола

Спецификација набавке финансијских услуга и контрола

Oбразац набавке финансијских услуга и контрола

Модел уговора набавке финансијских услуга и контрола

Одлука о додели уговора за набавку финансијских услуга и контрола

Oбавештење о закљученом уговору за набавку финансијских услуга и контрола

 

НАБАВКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГА

Одлука о спровођењу поступка набавке медицинских услуга

Позив за подношење понуде набавке медицинских услуга

Спецификација набавке медицинских услуга

Oбразац набавке медицинских услуга

Модел уговора набавке медицинских услуга

Oдлука о додели уговора за набавку медицинских услуга

Oбавештење о закљученом уговору за набавку медицинских услуга

 

НАБАВКА КОМПЈУТЕРСКИХ УСЛУГА

Одлука о спровођењу поступка набавке компјутерских услуга

Позив за подношење понуде набавке компјутерских услуга

Спецификација набавке компјутерских услуга

Oбразац набавке компјутерских услуга

Модел уговора набавке компјутерских услуга

Одлука о додели уговора за набаку компјутерских услуга

Oбавештење о закљученом уговору за набавку компјутерских услуга

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

Одлука о спровођењу поступка набавке услуге противпожарне заштите

Позив за подношење понуде набавке противпожарне заштите

Спецификација набавке услуге противпожарне заштите

Понуда набавке услуге противпожарне заштите

Модел уговора набавке услуге противпожарне заштите

Одлука о додели уговора за услуге набавке противпожарне заштите

Oбавештење о закљученом уговору - противпожарна заштита

 

НАБАВКА УСЛУГА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (КЕТЕРИНГ, ВОДА, ПИЋЕ)

Одлука о спровођењу поступка набавке услуге репрезентације

Позив за подношење понуде набавке услуге репрезентације

Спецификација набавке услуге репрезентације

Понуда набавке услуге репрезентације

Модел уговора набавке услуге репрезентације

Oдлука о додели уговора за услуге набавке репрезентације

Oбавештење о закљученом уговору за репрезентацију

 

НАБАВКА ПРАВНИХ УСЛУГА 

Одлука о спровођењу поступка набавке правних услуга

Позив за подношење понуде

Спецификација правне услуге

Понуда правне услуге

Одлука о додели уговора правне услуге

Oбавештење о закљученом уговору правне услуге

 

НАБАВКА УСЛУГА ЧИШЋЕЊА 

Одлука о спровођењу поступка набавке услуга чишћења

Позив за подношење понуде набавке услуга чишћења

Образац понуде набавке услуге чишћења

Спецификација  набавке услуга чишћења

Модел уговора  набавке услуга чишћења

Oдлука о додели уговора за услуге чишћења

Обавештење о закљученом уговору за услуге чишћења

Поништи подешавања

Алати за приступачност за слепе и слабовиде

Величина фонта

A A A

Подесите контраст

A A

Обележите линкове