Набавке 2023

 

УСЛУГА НАБАВКЕ СТОЛАРСКИ РАДОВИ - ЗАТВАРАЊЕ СТЕПЕНИШТА

Одлука о спровођењу поступка набавке столарских радова за степениште

Позив за подношење понуде за услугу набавке столарских радова за степениште

Спецификација за услугу набавке столарских радова за степениште

Oбразац понуде за услугу набавке столарских радова за степениште

Модел уговора за услугу набавке столарских радова за степениште

Одлука о додели уговора за услугу набавке столарских радова за степениште

Oбавештење о закљученом уговору за услугу набавке столарских радова за степениште

 

УСЛУГА НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПОСТУПАК БР.2

Одлука о спровођењу поступка набавке материјала за одржавање хигијене бр.2

Позив за подношење понуде за услугу набавке материјала за одржавање хигијене бр.2

Спецификација за услугу набавке материјала за одржавање хигијене бр.2

Oбразац понуде за услугу набавке материјала за одржавање хигијене бр.2

Модел уговора за услугу набавке материјала за одржавање хигијене бр.2

Одлука о додели уговора за услугу набавке материјала за одржавање хигијене бр.2

Oбавештење о закљученом уговору за услугу набавке материјала за одржавање хигијене бр.2

 

УСЛУГА НАБАВКЕ  КОНТРОЛА ЕЛЕКТРИЧНИХ ГРОМОБРАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Одлука о спровођењу поступка за услугу контроле електричних громобранских инсталација

Позив за подношење понуде за услугу контроле електричних громобранских инсталација

Спецификација за услугу контроле електричних громобранских инсталација

Oбразац понуде за услугу контроле електричних громобранских инсталација

Модел уговора за услугу контроле електричних громобранских инсталација

Одлука о додели уговора за услугу контроле електричних громобранских инсталација

Обавештење о закљученом угвору за услугу контроле електричних громобранских инсталација

 

УСЛУГА НАБАВКЕ  ОПРЕМЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО - ФРИЖИДЕР

Одлука о спровођењу поступка за услугу набавке фрижидера

Позив за подношење понуде за услугу набавке фрижидера

Спецификација за услугу набавке фрижидера

Oбразац понуде за услугу набавке фрижидера

Модел уговора за услугу набавке фрижидера

Oдлука о додели уговора за набавку фрижидера

Обавештење о закљученом уговору за набавку фрижидера

 

УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НОВОГОДИШЊЕ ПРЕДСТАВЕ

Одлука о спровођењу поступка за услугу организације новогодишње представе 

Позив за подношење понуде за услугу организације новогодишње представе 

Спецификација за услугу организације новогодишње представе 

Oбразац понуде за услугу организације новогодишње представе 

Модел уговора за услугу организације новогодишње представе 

Oдлука о додели уговора за услугу организације новогодишње представе

 

УСЛУГА АЖУРИРАЊА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ФУК-а

Одлука о спровођењу поступка за услугу ажурирања имплементације ФУК-а

Позив за подношење понуде за услугу ажурирања имплементације ФУК-а

Спецификација за услугу ажурирања имплементације ФУК-а

Oбразац понуде за услугу ажурирања имплементације ФУК-а

Модел уговора за услугу ажурирања имплементације ФУК-а

Одлука о додели уговора за услугу ажурирања имплементације ФУК-а

Обавештење о закљученом уговору за услугу ажурирања имплементације ФУК-а

 

НАБАВКА KАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСТУПАК бр.2

Одлука о спровођењу поступка за набавку канцеларијског материјала поступак бр.2

Позив за подношење понуде за набавку канцеларијског материјала поступак бр.2

Спецификација за набавку канцеларијског материјала поступак бр.2

Oбразац понуде за набавку канцеларијског материјала поступак бр.2

Модел уговора за набавку канцеларијског материјала поступак бр.2

Одлука о додели уговора за набавку канцеларијског материјала поступак бр.2

Обавештење о закљученом уговору за набавку канцеларијског материјала поступак бр.2

 

НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ

Одлука о спровођењу поступка за набавку медицинских услуга

Позив за подношење понуде за набавку медицинских услуга

Спецификација за набавку медицинских услуга

Oбразац понуде за набавку медицинских услуга

Модел уговора за набавку медицинских услуга

Одлука о додели уговора за набаку медицинских услуга

Oбавештење о закљученом уговору за набавку медицинских услуга

 

НАБАВКА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ БР.2

Одлука о спровођењу поступка за набавку рачуноводствених услуга

Позив за подношење понуде за набавку рачуноводствених услуга

Спецификација за набавку рачуноводствених услуга

Oбразац понуде за набавку рачуноводствених услуга

Модел уговора за набавку рачуноводствених услуга

Одлука о додели уговора за набавку рачуноводствених услуга

Обавештење о закљученом уговору за набавку рачуноводствених услуга бр.2

 

НАБАВКА ПОРТАБИЛНОГ ПРОЈЕКЦИОНОГ ПЛАТНА

Одлука о спровођењу поступка за набавку пројекционог платна

Позив за подношење понуде за набавку пројекционог платна

Спецификација за набавку пројекционог платна

Oбразац понуде за набавку пројекционог платна

Модел уговора о делу за набавку пројекционог платна

Обавештење о закљученом уговору за набавку пројекционог платна

 

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ РЕСТОРАН 

Одлука о спровођењу поступка за угоститељске услуге - ресторан

Позив за подношење понуде за угоститељске услуге - ресторан

Спецификација за угоститељске услуге - ресторан

Oбразац понуде за угоститељске услуге - ресторан

Модел уговора о делу за угоститељске услуге - ресторан

Обавештење о закљученом уговору за угоститељске услуге - ресторан

 

 

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

Одлука о спровођењу поступка за услуге штампања

Позив за подношење понуде за услуге штампања

Спецификација за услуге штампања

Oбразац понуде за услуге штампања

Модел уговора о делу за услуге штампања

Oдлука о додели уговора за услуге штампања

Обавештење о додели уговора за услуге штампања

 

 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА КУЛТУРУ КЛАВИР ШТИМЕР

Одлука о спровођењу поступка за услуге клавир штимера

Позив за подношење понуде за услуге клавир штимера

Спецификација за услуге клавир штимера

Oбразац понуде за услуге клавир штимера

Модел уговора о делу за услуге клавир штимера

Oдлука о додели уговора за услуге клавир штимера

Обавештење о закљученом уговору за услуге клавир штимера

 

СТРУЧНА УСЛУГА ФОТОГРАФА ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРНИХ ДЕШАВАЊА

Одлука о спровођењу поступка за услуге фотографа

Позив за подношење понуде за услуге фотографа

Спецификација за услуге фотографа

Oбразац понуде за услуге фотографа

Модел уговора о делу за услуге фоторгафа

Oдлука о додели уговора за услуге фотографа

Обавештење о закљученом уговору за услуге фотографа

 

УСЛУГА ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

 

Одлука о спровођењу поступка за услуге заштите, безбедности и здравља на раду

Позив за подношење понуде за услуге заштите, безбедности и здравља на раду

Спецификација за услуге заштите, безбедности и здравља на раду

Oбразац понуде за услуге заштите, безбедности и здравља на раду

Модел уговора за услуге заштите, безбедности и здравља на раду

Одлука о додели уговора за услуге заштите, безбедности и здравља на раду

Обавештење о додели уговора за услуге заштите, безбедности и здравља на раду

 

УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА КУЛТУРНИХ ДЕШАВАЊА И ПРОГРАМА ”КУЛТУРНО ЛЕТО”

 

Одлука о спровођењу поступка за услуге организовања културних дешавања и програма за ”Културно лето”

Позив за подношење понуде за услуге организовања културних дешавања и програма за ”Културно лето”

Спецификација за услуге организовања културних дешавања и програма за ”Културно лето”

Oбразац понуде за услуге организовања културних дешавања и програма за ”Културно лето”

Модел уговора за услуге организовања културних дешавања и програма за ”Културно лето”

Одлука о додели уговора за услуге организовања културних дешавања и програма за ”Културно лето”

Обавештење о закљученом уговору за услуге организовања културних дешавања и програма за ”Културно лето”

 

УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОНЦЕРАТА

Одлука о спровођењу поступка за услуге организације концерата

Позив за подношење понуде за услуге организације концерата

Спецификација за услуге организације концерата

Oбразац понуде за услуге организације концерата

Модел уговора за услуге организације концерата

Одлука о додели уговора за услуге организације концерата

Oбавештење о закљученом уговору за услуге организације концерата

 

ЗАКУП ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ЗА КУТУРНА ДЕШАВАЊА

Одлука о спровођењу поступка за услуге закупа и техничке опреме, подршка за културна дешавања

Позив за подношење понуде за услуге закупа и техничке опреме, подршка за културна дешавања

Спецификација за услуге закупа и техничке опреме, подршка за културна дешавања

Oбразац понуде за услуге закупа и техничке опреме, подршка за културна дешавања

Модел уговора за услуге закупа и техничке опреме, подршка за културна дешавања

Одлука о додели уговора за услуге закупа техничке опреме и подршка за културна дешавања

Oбавештење о закљученом уговору за услуге закупа техничке опреме и подршка за културна дешавања

 

УСЛУГЕ ФИКСНОГ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА И ИНТЕРНЕТА

Одлука о спровођењу поступка за услуге фиксног мобилног телефона и интернета

Позив за подношење понуде за услуге фиксног мобилног телефона и интернета

Спецификација и образац понуде за услуге поправке и фиксног мобилног телефона и интернета

Одлука о додели уговора за услуге поправке и фиксног и мобилног телефона и интернета

 

УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА

Одлука о спровођењу поступка за услуге поправке и одржавања клима уређаја

Позив за подношење понуде за услуге поправке и одржавања клима уређаја

Спецификација за услуге поправке и одржавања клима уређаја

Oбразац понуде за услуге поправке и одржавања клима уређаја

Модел уговора за услуге поправке и одржавања клима уређаја

Одлука о додели  уговора за услуге поправке и одржавања клима уређаја

Обавештење о закљученом уговору за услуге поправке и одржавање клима уређаја

 

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ, ИМОВИНЕ и ОПРЕМЕ

Одлука о спровођењу поступка за услуге осигурања запослених, имовине и опреме

Позив за подношење понуде за услуге осигурања запослених, имовине и опреме

Спецификација за услуге осигурања запослених, имовине и опреме

Oбразац понуде за услуге осигурања запослених, имовине и опреме

Модел уговора за услуге осигурања запослених, имовине и опреме

Одлука о додели уговора за услуге осигурања запослених, имовине и опреме

Обавештење о закљученом уговору за услуге осигурања запослених, имовине и опреме

 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

Одлука о спровођењу поступка за услуге одржавања и поправке рачунарске опреме

Позив за подношење понуде за услуге одржавања и поправке рачунарске опреме

Спецификација за услуге одржавања и поправке рачунарске опреме

Oбразац понуде за услуге одржавања и поправке рачунарске опреме

Модел уговора за услуге одржавања и поправке рачунарске опреме

Oдлука о додели уговора за услуге одржавања и поправке рачунарске опреме

Oбавештење о закљученом уговору за услуге одржавања и поправке рачунарске опреме

 

УСЛУГА НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Одлука о спровођењу поступка за набавку материјала за одржавање хигијене

Позив за подношење понуде за набавку материјала за одржавање хигијене

Спецификација за набавку материјала за одржавање хигијене

Oбразац понуде за набавку материјала за одржавање хигијене

Модел уговора за набавку материјала за одржавање хигијене

Одлука о додели уговора ѕа набавку материјала за одржавање хигијене

Обавештење о закљученом угоовру за набавку материјала за одржавање хигијене

 

УСЛУГА НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Одлука о спровођењу поступка за набавку канцеларијског материјала

Позив за подношење понуде за набавку канцеларијског материјала

Спецификација за набавку канцеларијског материјала

Oбразац понуде за набавку канцеларијског материјала

Модел уговора за набавку канцеларијског материјала

Одлука о додели уговора за набавку канцеларијског материјала

Обавештење о закљученом уговору за набавку канцеларијског материјала

 

УСЛУГА НАБАВКЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

Одлука о спровођењу поступка за услуге набавке текуће поправке и одржавање опреме за безбедност

Позив за подношење понуде за услуге набавке текуће поправке и одржавање опреме за безбедност

Спецификација за услугенабавке текуће поправке и одржавање опреме за безбедност

Oбразац понуде за услуге набавке текуће поправке и одржавање опреме за безбедност

Модел уговора за услуге набавке текуће поправке и одржавање опреме за безбедност

Одлука о додели уговора за услуге набавке текуће поправке и одржавање опреме за безбедност

Обавештење о закљученом уговору за услуге поправки и одржавања опреме за безбедност

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Одлука о спровођењу поступка за услуге одржавања хигијене

Позив за подношење понуде за услуге одржавања хигијене

Спецификација за услуге одржавања хигијене

Oбразац понуде за услуге одржавања хигијене

Модел уговора за услуге одржавања хигијене

Одлука о додели уговора за услуге одржавања хигијене

Обавештење о закљученом уговору за услуге одржавања хигијене

 

УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА ДРАМСКОГ ПРОГРАМА

Одлука о спровођењу поступка за услуге уређења драмског програма

Позив за подношење понуде за услуге уређења драмског програма

Спецификација за услуге уређења драмског програма

Oбразац понуде за услуге уређења драмског програма

Модел уговора за услуге уређења драмског програма

Одлука о додели уговора за услуге уређења драмског програма

Обавештење о закљученом уговору за услуге уређења драмског програма

 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА

Одлука о спровођењу поступка за услуге одржавања софтвера

Позив за подношење понуде за услуге одржавања софтвера

Спецификација за услуге одржавања софтвера

Oбразац понуде за услуге одржавања софтвера

Модел уговора за услуге одржавања софтвера

Одлука о додели уговора за услуге одржавања софтвера

Обевештење о додели уговора за услуге одржавања софтвера

 

УСЛУГЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ - НАБАВКА ХРАНЕ И ПИЋА

Одлука о спровођењу поступка за услуге репрезентације

Позив за подношење понуде за услуге репрезентације

Спецификација за услуге репрезентације

Oбразац понуде за услуге репрезентације

Модел уговора за услуге репрезентације

Одлука о додели уговора за услуге репрезентације

Обавештење о закљученом уговору за услуге репрезентације

 

УСЛУГА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

Одлука о спровођењу поступка за услуге противпожарне заштите

Позив за подношење понуде за услуге противпожарне заштите

Спецификација за услуге противпожарне заштите

Oбразац понуде за услуге противпожарне заштите

Модел уговора за услуге противпожарне заштите

Одлука о додели уговора за услуге противпожарне заштите

Обавештење о закљученом уговору за услуге противпожарне заштите

 

КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ

Одлука о спровођењу поступка за компјутерске услуге

Позив за подношење понуде за компјутерске услуге

Спецификација за компјутерске услуге

Oбразац понуде за компјутерске услуге

Модел уговора за компјутерске услуге

Одлука о додели уговора за компјутерске услуге

Обавештење о закљученом уговору за компјутерске услуге

 

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Одлука о спровођењу поступка за рачуноводствене услуге

Позив за подношење понуде за рачуноводствене услуге

Спецификација за рачуноводствене услуге

Oбразац понуде за рачуноводствене услуге

Модел уговора за рачуноводствене услуге

Одлука о додели уговора за рачуноводствене услуге

Обавештење о закљученом уговору за рачуноводствене услуге

 

ПРАВНЕ УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА

Одлука о спровођењу поступка за правне услуге физичког лица

Позив за подношење понуде за правне услуге физичког лица

Спецификација за правне услуге физичког лица

Oбразац понуде за правне услуге физичког лица

Модел уговора за правне услуге физичког лица

Одлука о додели уговора за правне услуге физичког лица

Обавештење о закљученом уговору за правне услуге физичког лица

 

УСЛУГЕ УРЕЂИВАЊА МУЗИЧКО ПЛЕСНОГ ПРОГРАМА

Одлука о спровођењу поступка за услуге уређивања музичко плесног програма

Позив за подношење понуде за услуге уређивања музичко плесног програма

Спецификација за услуге уређивања музичко плесног програма

Oбразац понуде за услуге уређивања музичко плесног програма

Модел уговора за услуге уређивања музичко плесног програма

Одлука о додели уговора за услуге уређивања музичко плесног програма

Обавештење о закљученом уговору за услуге уређивања музичко плесног програма

Поништи подешавања

Алати за приступачност за слепе и слабовиде

Величина фонта

A A A

Подесите контраст

A A

Обележите линкове