Набавке 2023

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ, ИМОВИНЕ и ОПРЕМЕ

Одлука о спровођењу поступка за услуге осигурања запослених, имовине и опреме

Позив за подношење понуде за услуге осигурања запослених, имовине и опреме

Спецификација за услуге осигурања запослених, имовине и опреме

Oбразац понуде за услуге осигурања запослених, имовине и опреме

Модел уговора за услуге осигурања запослених, имовине и опреме

 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

Одлука о спровођењу поступка за услуге одржавања и поправке рачунарске опреме

Позив за подношење понуде за услуге одржавања и поправке рачунарске опреме

Спецификација за услуге одржавања и поправке рачунарске опреме

Oбразац понуде за услуге одржавања и поправке рачунарске опреме

Модел уговора за услуге одржавања и поправке рачунарске опреме

Oдлука о додели уговора за услуге одржавања и поправке рачунарске опреме

 

УСЛУГА НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Одлука о спровођењу поступка за набавку материјала за одржавање хигијене

Позив за подношење понуде за набавку материјала за одржавање хигијене

Спецификација за набавку материјала за одржавање хигијене

Oбразац понуде за набавку материјала за одржавање хигијене

Модел уговора за набавку материјала за одржавање хигијене

Одлука о додели уговора ѕа набавку материјала за одржавање хигијене

 

УСЛУГА НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Одлука о спровођењу поступка за набавку канцеларијског материјала

Позив за подношење понуде за набавку канцеларијског материјала

Спецификација за набавку канцеларијског материјала

Oбразац понуде за набавку канцеларијског материјала

Модел уговора за набавку канцеларијског материјала

Одлука о додели уговора за набавку канцеларијског материјала

Обавештење о закљученом уговору за набавку канцеларијског материјала

 

УСЛУГА НАБАВКЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

Одлука о спровођењу поступка за услуге набавке текуће поправке и одржавање опреме за безбедност

Позив за подношење понуде за услуге набавке текуће поправке и одржавање опреме за безбедност

Спецификација за услугенабавке текуће поправке и одржавање опреме за безбедност

Oбразац понуде за услуге набавке текуће поправке и одржавање опреме за безбедност

Модел уговора за услуге набавке текуће поправке и одржавање опреме за безбедност

Одлука о додели уговора за услуге набавке текуће поправке и одржавање опреме за безбедност

Обавештење о закљученом уговору за услуге поправки и одржавања опреме за безбедност

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Одлука о спровођењу поступка за услуге одржавања хигијене

Позив за подношење понуде за услуге одржавања хигијене

Спецификација за услуге одржавања хигијене

Oбразац понуде за услуге одржавања хигијене

Модел уговора за услуге одржавања хигијене

Одлука о додели уговора за услуге одржавања хигијене

Обавештење о закљученом уговору за услуге одржавања хигијене

 

УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА ДРАМСКОГ ПРОГРАМА

Одлука о спровођењу поступка за услуге уређења драмског програма

Позив за подношење понуде за услуге уређења драмског програма

Спецификација за услуге уређења драмског програма

Oбразац понуде за услуге уређења драмског програма

Модел уговора за услуге уређења драмског програма

Одлука о додели уговора за услуге уређења драмског програма

Обавештење о закљученом уговору за услуге уређења драмског програма

 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА

Одлука о спровођењу поступка за услуге одржавања софтвера

Позив за подношење понуде за услуге одржавања софтвера

Спецификација за услуге одржавања софтвера

Oбразац понуде за услуге одржавања софтвера

Модел уговора за услуге одржавања софтвера

Одлука о додели уговора за услуге одржавања софтвера

Обевештење о додели уговора за услуге одржавања софтвера

 

УСЛУГЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ - НАБАВКА ХРАНЕ И ПИЋА

Одлука о спровођењу поступка за услуге репрезентације

Позив за подношење понуде за услуге репрезентације

Спецификација за услуге репрезентације

Oбразац понуде за услуге репрезентације

Модел уговора за услуге репрезентације

Одлука о додели уговора за услуге репрезентације

Обавештење о закљученом уговору за услуге репрезентације

 

УСЛУГА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

Одлука о спровођењу поступка за услуге противпожарне заштите

Позив за подношење понуде за услуге противпожарне заштите

Спецификација за услуге противпожарне заштите

Oбразац понуде за услуге противпожарне заштите

Модел уговора за услуге противпожарне заштите

Одлука о додели уговора за услуге противпожарне заштите

Обавештење о закљученом уговору за услуге противпожарне заштите

 

КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ

Одлука о спровођењу поступка за компјутерске услуге

Позив за подношење понуде за компјутерске услуге

Спецификација за компјутерске услуге

Oбразац понуде за компјутерске услуге

Модел уговора за компјутерске услуге

Одлука о додели уговора за компјутерске услуге

Обавештење о закљученом уговору за компјутерске услуге

 

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Одлука о спровођењу поступка за рачуноводствене услуге

Позив за подношење понуде за рачуноводствене услуге

Спецификација за рачуноводствене услуге

Oбразац понуде за рачуноводствене услуге

Модел уговора за рачуноводствене услуге

Одлука о додели уговора за рачуноводствене услуге

Обавештење о закљученом уговору за рачуноводствене услуге

 

ПРАВНЕ УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА

Одлука о спровођењу поступка за правне услуге физичког лица

Позив за подношење понуде за правне услуге физичког лица

Спецификација за правне услуге физичког лица

Oбразац понуде за правне услуге физичког лица

Модел уговора за правне услуге физичког лица

Одлука о додели уговора за правне услуге физичког лица

Обавештење о закљученом уговору за правне услуге физичког лица

 

УСЛУГЕ УРЕЂИВАЊА МУЗИЧКО ПЛЕСНОГ ПРОГРАМА

Одлука о спровођењу поступка за услуге уређивања музичко плесног програма

Позив за подношење понуде за услуге уређивања музичко плесног програма

Спецификација за услуге уређивања музичко плесног програма

Oбразац понуде за услуге уређивања музичко плесног програма

Модел уговора за услуге уређивања музичко плесног програма

Одлука о додели уговора за услуге уређивања музичко плесног програма

Обавештење о закљученом уговору за услуге уређивања музичко плесног програма

Поништи подешавања

Алати за приступачност за слепе и слабовиде

Величина фонта

A A A

Подесите контраст

A A

Обележите линкове