Јавне набавке 2021

УСЛУГЕ СНИМАЊА, ФОТОГРАФИСАЊА И СТРИМИНГ САДРЖАЈА

Одлука о спровођењу набавке - Услуге снимања, фотографисања и стриминг

Пoзив за подношење понуда - Услуге снимања, фотографисања и стриминг

Спецификација услуга -  Услуге снимања, фотографисања и стриминг

Образац понуде  Услуге снимања, фотографисања и стриминг

Модел уговора  Услуге снимања, фотографисања и стриминг

 

КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ

Одлука о спровођењу набавке - компјутерске услуге

Позив за упућивање понуде - компјутерске услуге

Спецификација - компјутерске услуге

Образац понуде - компшјутерске услуге

Модел уговора - компјутерске услуге

 

МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ

Одлука о спровођењу набавке - медицинске услуге

Позив за упућивање понуде - медицинске услуге

Захтев за покретање поступка набавке - медицинске услуге

Спецификација - медицинске услуге

Образац понуде - медицинске услуге

Модел уговора - медицинске услуге

 

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Одлука о спровођењу поступка набавке - рачуноводствене услуге

Позив за упућивање понуде - рачуноводствене услуге

Захтев за покретање поступка набавке - рачуноводствене услуге

Спецификација - рачуноводствене услуге

Образац понуде рачуноводствене услуге

МОДЕЛ - уговора -рачуноводствене услуге

 

Нaбaвke нa koje ce зakoн нe примењује

Otвoрeни поступак набавке позоришне фотеље

 

ПРАВНЕ УСЛУГЕ

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке

Спецификација

Образац понуде

Позив за упућивање понуде

 

УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА

Одлука о спровођењу поступка набавке - услуге чишћења

Позив за достављање понуда - услуге чишћења

Образац понуде - услуге чишћења

Спецификација понуде - услуге чишћења

Модел уговора - услуге чишћења

Поништи подешавања

Алати за приступачност за слепе и слабовиде

Величина фонта

A A A

Подесите контраст

A A

Обележите линкове