Јавне набавке 2021

 

 

УСЛУГЕ ОРКЕСТРА ИЛИ МУЗИЧКЕ ГРУПЕ

Одлука о спровођењу набавке услуге оркестра или музичке групе

Позив за подношење понуда услуге оркестра или музичке групе

Спецификација набавке услуге оркестра или музичке групе

Образац понуде набавке услуге оркестра или музичке групе

Модел уговора партија 1

Модел уговора партија 2

Модел уговора партија 3

Одлука о додели уговора за услуге оркестра или музичке групе

 

УСЛУГЕ НАБАВКЕ TРАКАСТЕ ЗАВЕСЕ

Одлука о спровођењу набавке тракастих завеса

Позив за подношење понуда набавке тракастих завеса

Спецификација набавке тракастих завеса

Образац понуде набавке тракастих завеса

Модел уговора набавке тракастих завеса

Oдлука о додели уговора набавке тракастих завеса

Oбавештење о закљученом уговору за набавку тракастих завеса

 

УСЛУГЕ НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

 

Одлука о спровођењу набавке материјала за посебне намене

Позив за подношење понуда набавке материјала за посебне намене

Спецификација набавке материјала за посебне намене

Образац понуде набавке материјала за посебне намене

Модел уговора набавке материјала за посебне намене

Обавештење о закљученом уговору за набавку материјала за посебне намене

 

УСЛУГЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ МУЗИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ

Одлука о спровођењу набавке услуге музичке продукције

Позив за подношење понуда набавке услуге музичке продукције

Спецификација набавке услуге музичке продукције

Образац понуде набавке  услуге музичке продукције

Модел уговора набавке услуге музичке продукције

Одлука о додели уговора услуге музичке продукције

Обавештење о додели уговора за услуге музичке продукције

 

УСЛУГЕ НАБАВКЕ СОФТВЕРА ЗА РАЧУНОВОДСТВО

Одлука о спровођењу набавке софтвера за рачуноводство

Позив за подношење понуда набавке софтвера за рачуноводство

Спецификација набавке софтвера за рачуноводство

Образац понуде набавке  софтвера за рачуноводство

Модел уговора набавке софтвера за рачуноводство

Одлука о додели уговора софтвера за рачуноводство

Обавештење о додели уговора - софтвер за рачуноводство

 

УСЛУГЕ HAСТУПА МУЗИЧКОГ АНСАМБЛА "ЕТНОФОНИЈА"

Одлука о спровођењу набавке услуге наступа музичког ансамбла "Етнофонија"

Позив за подношење понуда услуге наступа музичког ансамбла "Етнофонија"

Спецификација набавке услуге наступа музичког ансамбла "Етнофонија"

Образац понуде набавке  услуге наступа музичког ансамбла "Етнофонија"

Модел уговора набавке услуге наступа музичког ансамбла "Етнофонија"

Одлука о додели уговора услуге наступа музичког ансамбла "Етнофонија"

Обавештење о закљученом уговору наступа музичког ансамбла "Етнофонија"

 

УСЛУГЕ НАБАВКЕ KЕТЕРИНГА 

Одлука о спровођењу набавке услуге кетеринга

Позив за подношење понуда услуге кетеринга

Спецификација набавке услуге кетеринга

Образац понуде набавке  услуге кетеринга

Модел уговора набавке услуге кетеринга

Одлука о додели уговора услуге кетеринга

Обавештење о закљученом уговору услуге кетеринга

 

УСЛУГЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ИНТЕРНЕТА И МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Одлука о спровођењу набавке за телефонију, интернет и мобилну телефонију

Позив за упућивање понуде за набавку телефоније, интернета и мобилне телефоније

Техничка спецификација за набавку телефоније, интернета и мобилне телефоније

Одлука о додели уговора за набавку телефоније, интернета и мобилне телефоније

Обавештење о закљученом уговору за набавку телефоније, интернета и мобилне телефоније

 

УСЛУГЕ ПРЕВОЂЕЊА

Одлука о спровођењу набавке услуге превођења

Позив за подношење понуда услуге превођења

Спецификација набавке услуге превођења

Образац понуде набавке  услуге превођења

Модел уговора набавке услуге превођења

Одлука о додели уговора за услуге превођења

Обавештење о закљученом уговор за услуге превођења

 

Услуге организације, извођења и представљања уметничког програма

Одлука о спровођењу набавке услуге организације, извођења и представљања уметничког програма

Позив за подношење понуда услуге организације, извођења и представљања уметничког програма

Спецификација набавке услуге организације, извођења и представљања уметничког програма

Образац понуде набавке  услуге организације, извођења и представљања уметничког програма

Модел уговора набавке услуге организације, извођења и представљања уметничког програма

Одлука о додели уговора за услуге организације, извођења и представљања уметничког програма

Обавештење о закљученом уговору за услугу органиизације, извођења и представљања уметничког програма

 

НАБАВКЕ РЕСТОРАНСКЕ УСЛУГЕ

Одлука о спровођењу набавке услуге ресторана

Позив за подношење понуда услуге ресторана

Спецификација набавке услуге ресторана

Образац понуде набавке  услуге ресторана

Модел уговора набавке услуге ресторана

Одлука о додели уговора за услуге ресторана

Обавештење о закљученом уговору за услуге ресторана

 

УСЛУГЕ НАБАВКЕ ПРОTИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

Одлука о спровођењу набавке противпожарне заштите

Позив за подношење понуда противпожарне заштите

Спецификација набавке противпожарне заштите

Образац понуде набавке противпожарне заштите

Модел уговора набавке противпожарне заштите

Обавештење о додели уговора противпожарне заштите

Обавештење о закљученом уговору противпожарне заштите

 

УСЛУГЕ НАБАВКЕ ЗА УСЛУГЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА

Одлука о спровођењу набавке за услуге професионалних позоришта

Позив за подношење понуда за услуге професионалних позоришта

Спецификација набавке за услуге професионалних позоришта

Образац понуде набавке за услуге професионалних позоришта

Модел уговора набавке за услуге професионалних позоришта

Oдлука о додели уговора за услуге професионалних позоришта

Обавештење о додели уговора за услуге професионалних позоришта

 

УСЛУГЕ НАБАВКЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ

Одлука о спровођењу набавке за осигурање

Позив за подношење понуда за осигурање

Образац понуде набавке за осигурање

Модел уговора набавке за осигурање

Одлука о додели уговора за за осигурање

Обавештење о закљученом уговору за услуге осигурања

 

УСЛУГЕ НАБАВКЕ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ

Одлука о спровођењу набавке за текуће поправке

Позив за подношење понуда за текуће поправке

Спецификација набавке за текуће поправке

Образац понуде набавке за текуће поправке

Модел уговора набавке затекуће поправке

Одлука о додели уговора за текуће поправке

Обавештење о закљученом уговору за текуће поправке

 

УСЛУГЕ НАБАВКЕ ЗА ШТАМПУ

Одлука о спровођењу набавке за израду штампе

Позив за подношење понуда за израду штампе

Спецификација набавке за израду штампе

Образац понуде набавке за израду штампе

Модел уговора набавке за израду штампе

Одлука о додели уговора за израду штампе

Oбавештење о закљученом уговору за израду штампе

 

УСЛУГЕ НАБАВКЕ ЗА ИЗРАДУ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ

Одлука о спровођењу набавке за израду апликације за уметнички програм

Позив за подношење понуда за израду апликације за уметнички програм

Спецификација набавке за израду апликације за уметнички програм

Образац понуде набавке за израду апликације за уметнички програм

Модел уговора набавке за израду апликације за уметнички програм

Одлука о додели уговора за израду апликације за уметнички програм

Обавештење о закљученом уговору за израду апликације за уметнички програм

 

УСЛУГЕ НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛA ЗА ХИГИЈЕНУ

Одлука о спровођењу набавке материјала за хигијену

Позив за подношење понуда за набавку материјала за хигијену

Спецификација набавке материјала за хигијену

Образац понуде набавке материјала за хигијену

Модел уговора набавке материјала за хигијену

Одлука о додели уговора материјал за хигијену

Oбавештење о закљученом уговору за хигијену

 

 

УСЛУГЕ НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛA ЗА КУЛТУРУ

Одлука о спровођењу набавке материјала за културу

Позив за подношење понуда за набавку материјала за културу

Спецификација набавке материјала за културу

Образац понуде набавке материјала за културу

Модел уговора набавке материјала за културу

Обавештење о закљученом уговору - материјал за културу

 

ПОСТУПАК НАБАВКЕ - СТРУЧНЕ УСЛУГЕ

Одлука о спровођењу набавке - стручне услуге

Позив за подношење понуда - стручне услуге

Спецификација - стручне услуге

Образац понуде - стручне услуге

Модел уговора партија 1

Модел уговора партија 2

Модел уговора партија 3

Модел уговора партија 4

Одлука о додели уговора - стручне услуге

Обавештење о закљученом уговору - стручне услуге

 

УСЛУГЕ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Одлука о спровођењу набавке канцеларијског материјала

Позив за подношење понуда за набавку канцеларијског материјала

Спецификација набавке канцеларијског материјала

Образац понуде набавке канцеларијског материјала

Модел уговора набавке канцеларијског материјала

Обавештење о закљученом уговору - канцеларијски материјал

 

УСЛУГЕ СНИМАЊА, ФОТОГРАФИСАЊА И СТРИМИНГ САДРЖАЈА

Одлука о спровођењу набавке - Услуге снимања, фотографисања и стриминг

Пoзив за подношење понуда - Услуге снимања, фотографисања и стриминг

Спецификација услуга -  Услуге снимања, фотографисања и стриминг

Образац понуде  Услуге снимања, фотографисања и стриминг

Модел уговора  Услуге снимања, фотографисања и стриминг

Обавештење о закљученом уговору - Услуге снимања, фотографисања и стриминг

 

КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ

Одлука о спровођењу набавке - компјутерске услуге

Позив за упућивање понуде - компјутерске услуге

Спецификација - компјутерске услуге

Образац понуде - компшјутерске услуге

Модел уговора - компјутерске услуге

Обавештење о закљученом уговору - компјутерске услуге

 

МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ

Одлука о спровођењу набавке - медицинске услуге

Позив за упућивање понуде - медицинске услуге

Захтев за покретање поступка набавке - медицинске услуге

Спецификација - медицинске услуге

Образац понуде - медицинске услуге

Модел уговора - медицинске услуге

Обавештење о закљученом уговору - медицинске услуге

 

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Одлука о спровођењу поступка набавке - рачуноводствене услуге

Позив за упућивање понуде - рачуноводствене услуге

Захтев за покретање поступка набавке - рачуноводствене услуге

Спецификација - рачуноводствене услуге

Образац понуде рачуноводствене услуге

МОДЕЛ - уговора -рачуноводствене услуге

Обавештење о закљученом уговору - рачуноводствене услуге

 

Нaбaвke нa koje ce зakoн нe примењује

Otвoрeни поступак набавке позоришне фотеље

 

ПРАВНЕ УСЛУГЕ

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке

Спецификација

Образац понуде

Позив за упућивање понуде

Обавештење о закљученом уговору - правне услуге

 

УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА

Одлука о спровођењу поступка набавке - услуге чишћења

Позив за достављање понуда - услуге чишћења

Образац понуде - услуге чишћења

Спецификација понуде - услуге чишћења

Модел уговора - услуге чишћења

Oбавештење о закљученом уговору - услуге чишћења

Поништи подешавања

Алати за приступачност за слепе и слабовиде

Величина фонта

A A A

Подесите контраст

A A

Обележите линкове